Wywiadówka 12.09

 

 

Godziny wywiadówki 12.09:
17:00 – kl. I – III
17:30 – kl. IV – VIII
18:00 – spotkanie przedstawicieli nowo wybranej Rady Rodziców w świetlicy szkolnej