Zawieszenie zajęć stacjonarnych od 9 listopada

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Lekcje odbywać się będą na platformie TEAMS.

Do lekcji można dołączyć bezpośrednio z aplikacji Teams zainstalowanej na telefonie lub z pomocą komputera.
Wszelkie problemy związane ze zdalnym nauczaniem proszę zgłaszać wychowawcy poprzez e-dziennik lub telefonicznie do informatyka szkolnego tel 32 419 80 13 wew 26.