Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz Święta Szkoły w Szkole Podstawowej

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości uczniowie Szkoły Podstawowej przygotowali montaż słowno-muzyczny.
Fabuła została osnuta wokół historii wiejskiej rodziny, mocno naznaczonej patriotyzmem, która w czasie I Wojny Światowej przeżywa wojenną traumę – wymarsz ojca i jednego z synów na front. Ludzie ci ukrywają w swoim domu poetę, który odwołując się często do literatury i poezji okresu zaborów, podtrzymuje i umacnia głęboki patriot

yzm domowników. Symbolem wolnej Polski staje się biały orzeł, którego głos – pisk, słyszalny w duszy Polaków, nie pozwala tracić nadziei na wolność.

„Młodzi artyści” ukazali ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli dawał siłę Polakom walczyć o wolną Ojczyznę.

Występy i patriotyczne pieśni w wykonaniu uczniów budziły wielkie emocje. Elementy dekoracji podkreśliły nastrój uroczystości.
Dla wszystkich uczestniczących w akademii była to doskonała lekcja historii.
Na uwagę zasługuje również fakt, że uczniowie uczcili Święto 11 listopada, nosząc samodzielnie zrobione kotyliony w biało-czerwonych barwach.
Akademia została przygotowana przez uczniów Kl. VI a, pod opieką p. M. Rowińskiej

W tym dniu również w symboliczny sposób uczciliśmy pamięć o patronce Naszej Szkoły: Marii Skłodowskiej – Curie. Zuchy pod opieką p. H. Antczak zaśpiewały piosenkę poświęconą patronce oraz złożyły symboliczną wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową.

Zwieńczeniem akademii było podsumowanie oraz wręczenie nagród i dyplomów dla uczniów, którzy brali udział w konkursie plastycznym oraz wiedzy o życiu i twórczości naukowej Marii Skłodowskiej – Curie.

Mamy nadzieję, że zdjęcia chociaż w niewielkim stopniu pozwolą poczuć atmosferę, jaka nam towarzyszyła w tym dniu.

Mariola Rowińska – nauczyciel historii