Drodzy Rodzice i ósmoklasiści

Moja kolejna informacja zawiera wykaz zakładów, które prowadzą praktyki do nauki zawodu wymagane w szkole branżowej. Wykaz jest sprzed pandemii i istnieje możliwość, że zakład w chwili obecnej zawiesił swoją działalność. Warto jednak się skontaktować i zapytać. Proszę pamiętać, że w tym roku szkolnym można uzupełnić dokumentację o zaświadczenie o uzyskaniu praktyki do 25 września, z wcześniejszym pisemnym poinformowaniu dyrektora szkoły o zaistniałym problemie ( do 18 sierpnia).

Bardzo proszę o zapoznanie się z wykazem.

Pedagog szkolny, Dorota Olbrich

WYKAZ