Konsultacje dla uczniów

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele
Konsultacje nauczycieli od 1 czerwca 2020 r. będą się odbywały online na platformie MS Teams. Bardzo prosimy o  umawianie się indywidualnie z nauczycielami za pośrednictwem MS Teams lub dziennika elektronicznego.

W razie konieczności zorganizowania konsultacji w szkole nauczyciele są zobowiązani zgłosić ten fakt dyrekcji wraz z datą, godziną i czasem trwania spotkania oraz przestrzegać ustalonych procedur.