Dzień Edukacji Narodowej

W środę 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.

W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych, od godziny 8:00 do 10:00 odbywają się jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W godzinach tych odbędzie się również spotkanie z wychowawcą, a także apel online.

Autobusy dla uczniów dojeżdzających odjadą spod szkoły o godzinie 10.00.

Świetlica pracuje bez zmian.