Informacja dla osób stołujących się

Szanowni Rodzice,

Proszę za obiady wpłacać taką kwotę jaka jest podana w tabelce za październik.

Odpis za okres, w którym uczniowie nie uczęszczają na zajęcia lekcyjne do szkoły będzie dokonany w listopadzie.