Moje wielkie cypryjskie śniadanie

Uczniowie klasy 7 i 8a brali udział w warszatach kulinarnych CKZiU w Raciborzu. Starsi koledzy pokazali nam jak przygotować śniadanie wiedeńskie i angielskie. Mogliśmy się też zapoznać z kierunkami kształcenia i nowoczesnymi pracowniami.

Nasz udział w szkoleniu był możliwy dzięki realizowanemu w CKZiU projektowi „Z nowymi kompetencjami w przyszłość zawodową – CKZiU nr 1 w Raciborzu”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską.

więcej na stronie CKZiU  i  Raciborskiej Telewizji Kablowej