ZBIERAMY NAKRĘTKI

 

Plastikowe nakrętki prosimy przynosić w zamkniętych plastikowych workach do Pana Woźnego do garażu.

Dziękujemy
SAMORZĄD SZKOLNY