Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Po ustaleniach z psychologiem szkolnym oferujemy:
Pomoc psychologiczno – pedagogiczną skierowaną do wszystkich uczniów oraz ich rodziców w formie rozmów i konsultacji telefonicznych oraz przesyłanie wiadomości przez aplikację messenger według następującego planu:
1. Pedagog szkolny: Dorota Olbrich, tel. 501 185 731 we wtorki 9.00 -11.00 oraz czwartki 13.00 -15.00
2. Psycholog szkolny: Anna Łyczko, tel. 788 006 966 w poniedziałki 13.00 – 15.00 oraz środy 9.00 -11.00
Dodatkowo można się kontaktować ze specjalistami poprzez dziennik elektroniczny Vulcan oraz w innych godzinach, jeżeli tego wymaga sytuacja lub zdarzenie losowe.

Dorota Olbrich, Pedagog szkolny