Rozmawiajmy o uchodźcach

W naszej szkole w tym semestrze realizowany będzie projekt ,,Rozmawiajmy o uchodźcach”.

Projektowi patronuje Centrum Edukacji Obywatelskie z Warszawy. Głównym celem projektu jest umożliwienie młodym ludziom udziału w procesie podejmowania osobistych, jak również obywatelskich decyzji dotyczących uchodźców. Będzie to możliwe tylko dzięki poznaniu kluczowych i wiarygodnych informacji dotyczących sytuacji uchodźców.

Finałem naszych wspólnych działań będzie utworzenie w szkole Klubu Dobrej Rozmowy.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest pan Łukasz Kąś.