Święto Bibliotek i Bibliotekarzy

„Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy”

Jan Paweł II

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja od 1985 roku. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek (8-15 maja), okres, w którym książnice wszystkich typów otwierają się jeszcze bardziej na swoich użytkowników poprzez organizację okolicznościowych wydarzeń: spotkań, konferencji czy warsztatów.
W związku z trwającą pandemią niestety nie możemy jeszcze spotkać się bezpośrednio w bibliotece szkolnej nieustanie jednak myślę o swoich czytelnikach Mam nadzieję, że znajdujecie czas na czytanie. Zachęcam do lektury ciekawych cytatów o książkach.

Życząc dużo zdrowia, pozdrawiam serdecznie.
H. Maślanka

Cytaty o książkach