Wakacje z Matzoo

Zapraszamy uczniów do podjęcia wyzwania rozwiązywania w trakcie wakacji jednego zadania matematycznego dziennie. Począwszy od 1 lipca na ucznia będą czekały 62 zadania do rozwiązania w serwisie internetowym, o stopniu trudności odpowiednim do jego wieku (klasy 1-8). UWAGA: każde zadanie będzie dostępne tylko przez jeden dzień. Po wakacjach każdy uczestnik, który rozwiąże prawidłowo co najmniej 20 zadań dostanie dyplom. Projekt ma być dla uczniów przede wszystkim dobrą zabawą. Więcej informacji o projekcie “Wakacje z Matzoo” oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie:
http://wakacje.matzoo.pl