Ważna informacja dla Rodziców!

Przekazujemy Państwu informację o obowiązujących w naszej szkole procedurach ochrony dzieci przed krzywdzeniem – Standardach Ochrony Małoletnich. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH