Wyjazd klas III na Górę Świętej Anny

Klasy trzecie  23 maja 2018r.  wraz z księdzem proboszczem udały się na pielgrzymkę na Górę Świetej Anny oraz do Kamienia Śląskiego do Sanktuarium św. Jacka.