Znam prawo – jestem bezpieczniejszy

W czwartek 03.10.19 r. uczniowie klas siódmych naszej szkoły zdobyli fachową wiedzę na temat odpowiedzialności karnej. Zapoznali się z wieloma istotnymi pojęciami dotyczącymi regulacji prawnych. Z zaciekawieniem zobaczyli prezentację oraz wysłuchali ważnych uwag przedstawionych przez starszego aspiranta Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, pracującego w Wydziale Prewencji pana Krzysztofa Klimka. Mam nadzieję, że spotkanie wpłynie pozytywnie na zachowanie uczniów w szkole i poza nią.

Organizatorem przedsięwzięcia była pedagog Dorota Olbrich.