REKRUTACJA 2020

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

 1. Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br.– termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br.– termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

 1. Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br.– o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Czytaj dalej REKRUTACJA 2020

Jak sobie poradzić ze stresem przed egzaminem?

Co to takiego stres?

To taki „gość”, który jest z nami nawet wtedy, kiedy tego nie chcemy. Czyli to raczej negatywne uczucie, które towarzyszy nam od zawsze.

Jak sobie poradzić z nim, kiedy i tak będzie?

 • Pozytywne nastawienie – zaufajcie sobie, uwierzcie w swoje umiejętności i posiadaną wiedzę.
 • Przygotowanie garderoby i innych ważnych w tym dniu rzeczy – na dzień lub dwa przed egzaminem przygotujcie wszystkie potrzebne rzeczy czyli wygodny i elegancki strój (pamiętajcie o butach), czarne długopisy, dokument tożsamości, butelkę wody i inne niezbędniki.
 • Relaks – przed sprawdzianem postarajcie się zrobić coś, co sprawi wam przyjemność. Koniecznie wygospodarujcie wolny czas dla siebie.
 • Sen – zadbajcie o odpowiednią ilość snu. Zarwana noc przed egzaminem to nie jest dobre rozwiązanie, szczególnie jeśli spędzicie ją na graniu w gry internetowe.
 • Uprawianie sportu – lekki bieg, poranna gimnastyka, rozciąganie, wielokrotne przejście po schodach lub spacer z psem spowodują wytworzenie się endorfin. Efektem tego będzie poczucie szczęścia i zadowolenia.
 • Słuchanie muzyki – ta forma aktywności również służy wytworzeniu się hormonów szczęścia. Posłuchajcie swoich ulubionych hitów lub relaksacyjnej muzyki.
 • Wizualizacja – uporządkujcie w myślach to, co was czeka. Pomyślcie, że możecie siedzieć zarówno blisko jak i daleko od kolegi/koleżanki. Spróbujcie udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie się wam nasuną. Dzięki temu unikniecie zaskoczenia i niepotrzebnej nerwówki.
 • Ćwiczenia oddechowe – opanowanie odpowiednich technik oddechowych to sposób na dobre samopoczucie, wewnętrzny spokój i lepsze zdrowie czyli oddychamy przez nos, utrzymujemy stały rytm oddechu, w sytuacji stresowej staramy się panować nad oddechem (oddychamy długo i wolno).
 • Zaprzestanie powtórek- przed egzaminem nie polecam powtarzania; niczego już się nie nauczycie, a za to możecie spowodować niezły mętlik w głowie.

Powodzenia!

Wasza pedagog, Dorota Olbrich

Wywiadówka on-line na TEAMS

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkanie on-line, które odbędzie się  w środę 20 maja 2020 r. o godzinie 17.00. 

Spotkanie  z wychowawcami odbędzie się za pomocą platformy TEAMS. Z pozostałymi nauczycielami też można porozmawiać, używając opcji czat.

Prosimy Państwa o logowanie się za pomocą kont swoich dzieci.

 

Zasady i warunki przygotowania młodocianych do praktycznej nauki zawodu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1663, z 2005 r. Nr 53, poz. 472) określa:

 • formy przygotowania zawodowego młodocianego pracownika; nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
 • obowiązek posiadania kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych warunkujących prowadzenie przygotowania zawodowego (instruktor praktycznej nauki zawodu)
 • obowiązek pracodawcy sporządzenia na piśmie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • obowiązek rzemieślnika zawiadomienia o zawarciu z młodocianym umowy, właściwej izby rzemieślniczej (lub cechu sprawującego nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego),
 • obowiązek zgłoszenia faktu zawarcia z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego do jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta), właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego,
 • terminy zawierania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego; w przypadku dokształcania w szkole w terminie przyjęcia kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, w przypadku dokształcania w formie pozaszkolnej w innym terminie
 • rodzaj umowy o pracę; z młodocianymi pracownikami umowy o pracę zawierane są na czas nieokreślony, jeśli pracodawca zatrudnia większą liczbę młodocianych, niż wynika to z jego potrzeb to wówczas umowa może być zawarta na czas określony tj. co najmniej na okres trwania nauki zawodu lub przyuczenia,
 • okres trwania nauki zawodu; nie krócej niż 24 i nie dłużej niż 36 miesięcy (w zależności od okresu nauki wynikającego z klasyfikacji zawodów szkolnych lub ustaleń ZRP w przypadku zawodów pozaszkolnych)
 • zawody w których odbywa się nauka zawodu młodocianych: w zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (czas trwania nauki w zawodach szkolnych ; dwuletni i trzyletni cykl nauczania) oraz w zawodach zawartych w klasyfikacji zawodów i specjalności dla rynku pracy, w których izby rzemieślnicze przeprowadzają egzaminy czeladnicze,
 • możliwości przedłużenia bądź skrócenia okresu nauki młodocianego; na uzasadniony wniosek młodocianego i za zgodą rzemieślnika; okres nauki może być skrócony maksymalnie o 12 miesięcy, jeśli młodociany nie dokształca się w szkole. Okres nauki może być przedłużony o 12 miesięcy w związku z nie otrzymaniem promocji do następnej klasy i do 6 miesięcy w innych przypadkach,
 • program nauczania obowiązkowo realizuje pracodawca; w zawodach szkolnych program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego, uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie, a w zawodach pozaszkolnych program zapewniający spełnienie wymagań egzaminacyjnych, określonych w standardach, będących podstawą przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika,
 • obowiązkowe dokształcanie teoretyczne – dopuszczalne formy dokształcania teoretycznego młodocianych; w zasadniczej szkole zawodowej lub w systemie pozaszkolnym,
 • egzamin kończący naukę zawodu – nauka zawodu u rzemieślnika kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej. Wniosek do egzaminu składany jest w izbie rzemieślniczej, w której zrzeszony jest cech, sprawujący nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego. Koszty egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca,
 • wysokość wynagrodzenia; w umowie o pracę należy ustalić wysokość wynagrodzenia młodocianego dla każdego roku nauki – wynagrodzenie nie może być niższe od 4% w I roku nauki, 5% w II roku nauki i 6% w III roku nauki – obliczane w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 • przerwana nauka zawodu; możliwość dokończenia przerwanej nauki zawodu u innego pracodawcy pod warunkiem, że przerwa w nauce nie trwała dłużej niż 12 miesięcy. Osoby, które przed zakończeniem nauki osiągnęły pełnoletność kończą naukę zawodu na warunkach określonych dla młodocianych pracowników,
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy; trwa od 3 do 6 miesięcy, a w przypadku uczestników OHP 22 miesiące. Program przyuczenia ustala pracodawca przyjmując wybrane treści programu nauczania dopuszczonego do użytku szkolnego lub programu zapewniającego spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach, będących podstawą przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika,
 • egzamin sprawdzający; przyuczenie odbyte u pracodawcy rzemieślnika kończy się egzaminem sprawdzającym, składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej (egzamin według zasad ustalonych przez Związek Rzemiosła Polskiego – www.zrp.pl).

Poniżej zamieszczam informacje o szkołach zawodowych w Raciborzu: dane, oferowane zawody.

Czytaj dalej Zasady i warunki przygotowania młodocianych do praktycznej nauki zawodu

Święto Bibliotek i Bibliotekarzy

„Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy”

Jan Paweł II

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja od 1985 roku. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek (8-15 maja), okres, w którym książnice wszystkich typów otwierają się jeszcze bardziej na swoich użytkowników poprzez organizację okolicznościowych wydarzeń: spotkań, konferencji czy warsztatów.
W związku z trwającą pandemią niestety nie możemy jeszcze spotkać się bezpośrednio w bibliotece szkolnej nieustanie jednak myślę o swoich czytelnikach Mam nadzieję, że znajdujecie czas na czytanie. Zachęcam do lektury ciekawych cytatów o książkach.

Życząc dużo zdrowia, pozdrawiam serdecznie.
H. Maślanka

Cytaty o książkach

Wirtualna Szkoła

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

obserwujemy, że bardzo dobrze radzicie sobie ze zdalnym nauczaniem. Aby ograniczyć narzędzia komunikacji, a tym samym zmniejszyć zaangażowanie Rodziców w proces nauczania, chcemy Wam zaproponować nowe jeszcze doskonalsze rozwiązanie.

Od środy wszyscy przechodzimy w tzw. Wirtualną Szkołę. Oznacza to pracę w czasie rzeczywistym za pomocą MS Teams według nowego wirtualnego planu lekcji. Nauczyciele będą mogli pracować z dzieckiem bezpośrednio i jednocześnie zostanie ograniczone prowadzenie zajęć w formie przesyłania i odbierania poczty. Plan jest zmieniony w ten sposób, aby poszczególne grupy wiekowe nie ograniczały sobie dostępu do komputera.

Jeżeli jednak występują w domu braki techniczne (np. nie ma wystarczającej ilości komputerów) to proszę o kontakt z wychowawcą lub z dyrektorem. Możemy pomóc w tym temacie.

Pozdrawiam,

Jacek Pierzchała

PLAN LEKCJI  obowiązuje od środy 6 maja 2020r.

Drodzy Absolwenci i Szanowni Rodzice!

Poniżej został opublikowany Informator Naborowy do szkół ponadpodstawowych, który zawiera ofertę edukacyjną szkół z Powiatu Raciborskiego na rok szkolny 2020/2021.

W związku z pandemią koronawirusa terminy rekrutacji uległy zmianie i na chwilę obecną nie są znane. Będziemy na bieżąco informować Was o zmianach. Proponuję również zapoznanie się ze stronami internetowymi szkół, które będą zamieszczały informacje i aktualizacje.

Nie wszystkie szkoły są zamieszczone w Informatorze Naborowym. W takim przypadku proponuję zapoznać się z ofertą bezpośrednio na stronie danej szkoły.

Korzystając z okazji pragnę przypomnieć o konieczności pozyskania praktyki do nauki zawodu w szkole branżowej, co jest warunkiem przyjęcia do szkoły.

W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą.

Pedagog szkolny, Dorota Olbrich

INFORMATOR NABOROWY

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

To doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.

23 kwietnia to  ważna data dla literatury na całym świecie. W tym dniu, w roku 1616 zmarli: Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega .

W związku z rosnącym sukcesem Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, UNESCO postanowiło stworzyć tytuł Światowej Stolicy Książki,

 • Światowa Stolica Książki to tytuł, który przyznawany jest co roku.  Jest to wyróżnienie dla miasta, które ma najlepszy program upowszechniający czytelnictwo i promujący książki.
 • Pierwszym miastem, które otrzymało tytuł Światowej Stolicy Książki był Madryt. W 2016 roku tytuł ten otrzymał Wrocław, który na zakończenie obchodów stworzył Światowy Hymn Książki.
 • Tekst hymnu to wiersz Tadeusza Różewicza pt.„Włosek poety”. Autor muzyki to Jan Kanty Pawluśkiewicz, polski kompozytor muzyki poważnej i filmowej. Tekst utworu przetłumaczono na kilkadziesiąt języków.

 

Tadeusz Różewicz

Włosek poety

Poeta to na pewno ktoś

Słuchajcie głosu poety

Choćby ten głos

był cienki jak włos

Jak jeden włos Julietty

Jeśli się zerwie włosek ten

to nasza nudna kula

upadnie w ciemność

Czy ja wiem

albo się zbłąka w chmurach

Słyszycie Czasem wisi coś

na jednym włosku wisi

Dziś włoskiem tym poety glos

Słyszycie

Ktoś tam słyszy

 

Prawa autorskie

23 kwietnia to nie tylko święto książek i czytelnictwa, ale też, jak sama nazwa wskazuje, dzień praw autorskich. Zarówno pisarze, jak i wydawcy wiedzą, że bez nich rynek książki pewnie by nie istniał.

Co to jest prawo autorskie? Zgodnie z definicją słownikową to „przepisy prawne określające uprawnienia przysługujące autorowi dzieła artystycznego, literackiego lub naukowego”.