Wycieczka integracyjna do Brennej

W dniach 27-28 września uczniowie klas VII SP wybrali się na wycieczkę integracyjną do Brennej. Program wycieczki przewidywał wędrówkę szlakami Beskidu Śląskiego, w tym wejście na górę Błatnię. Uczniowie korzystali również z bazy sportowej ośrodka, w którym byliśmy zakwaterowani. Dwa dni spędzone razem były świetną okazją, aby lepiej się poznać, po prostu miło i aktywnie spędzić czas.

ŚREDNIOWIECZE – HISTORIA ŻYWA

 
W dniach 20-22 września we Wrocławiu odbył się VI Kongres Mediewistów Polskich. Kongresy stanowią najważniejsze i najliczniejsze spotkania badaczy średniowiecza w Polsce i gromadzą przedstawicieli wielu dyscyplin mediewistycznych (m.in. historia, archeologia, historia sztuki, teologia). To znakomite forum prezentacji najnowszych osiągnięć mediewistyki oraz wymiany doświadczeń badawczych, okazja do namysłu nad miejscem mediewistyki w kulturze i bieżącym życiu społecznym. My również byliśmy tam obecni. Uczniowie reprezentujący szkolne koło historyczne mieli doskonałą okazję, aby zobaczyć przed jakimi problemami badawczymi stoi współczesna polska historiografia. Przyjrzeć się tym, którzy na co dzień mierzą się z wymagającą materią historyczną, dostarczając nam nauczycielom historii coraz to nowych wniosków, które potem prezentujemy na lekcjach.

Dzień Głośnego Czytania

Czytanie pełni niezwykle ważną rolę w rozwoju dziecka – pobudza wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację. Z okazji wydania ilustrowanych opowieści o przygodach Gangu Słodziaków, sieć sklepów Biedronka ogłosiła  konkurs dla szkół podstawowych: „Szkolne Przygody Gangu  Słodziaków”, który ma inspirować dzieci do codziennego czytania. W naszej szkole do konkursu zgłosiły się klasy najmłodsze I i II Uczniowie codziennie czytają głośno swoim rodzicom po 10 minut, rodzice potwierdzają swoim podpisem, a w szkole otrzymują nalepkę z wybranym słodziakiem.

W ramach  tej samej akcji w każdej klasie zorganizowano 1.10. Dzień Głośnego Czytania. Uczniowie i nauczyciele głośno czytali przygody na leśnej polanie Słodziaków.

Informacja dotycząca projektu pn. „Z nami osiągniesz sukces a nauka stanie się przyjemnością”


 

Informacja dotycząca projektu pn. „Z nami osiągniesz sukces a nauka stanie się przyjemnością”.

W dniach od 1 sierpnia do 30 września 2018 prowadzony jest II nabór uczestników projektu pn. „Z nami osiągniesz sukces a nauka stanie się przyjemnością”.

Nabór uczestników odbywa się zgodnie z Regulaminem rekrutacji zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. Regulamin dostępny jest również w biurze projektu.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w biurze projektu oraz na stronie internetowej szkoły.

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Experience, Explore, Enjoy English! Po raz czwarty działamy z programem English Teaching

Już po raz czwarty w ciągu ostatnich 6 latach nasza szkoła bierze udział w projekcie programu English Teaching na którego realizację pozyskaliśmy środki finansowe w wysokości 10.000zł.

Najważniejszą potrzebą która jest do spełnienia to kontakt z żywym językiem oraz przełamanie blokady
związanej z mówieniem w języku angielskim dlatego priorytetowym działaniem w projekcie będzie zaproszenie obcokrajowców i udział  uczniów naszej szkoły w zajęciach przez nich
prowadzonych.  Ponadto, uczniowie będą prowadzić korespondencję listowną ze szkołą z Japonii poznając kulturę, historię, tradycje swoich zagranicznych kolegów. Ważnym aspektem będzie również zintegrowanie  bezpośrednich beneficjentów projektu (chętne osoby z klas III gimnazjum i VII klasy SP) dla których zorganizowana zostanie wycieczka tematyczna. Zorganizowane również zostaną zajęcia językowe gdzie uczniowie poszerzą swoje umiejętności językowe.  W ramach projektu zostanie przeprowadzona lekcja otwarta  z okazji Święta Dziękczynienia dla całej społeczności szkolnej oraz Powiatowy Konkurs Muzyczny, którego celem jest rozwijanie uzdolnień muzycznych uczniów, pobudzanie do twórczego myślenia, zachęcanie do współzawodnictwa, wykorzystanie znajomości języka angielskiego w muzyce oraz promocja naszej szkoły.

Koordynator projektu: Anna Przysiężniuk

Rekrutacja do szkól ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019

 

Zobacz plakat informacyjny 

13 lat – odpowiadam prawnie

14 września klasy siódme spotkały się z przedstawicielką Komendy Powiatowej Policji, panią młodszą aspirant Edytą Mazur, która na co dzień zajmuje się sprawami nieletnich. W czasie spotkania z uczniami, które obejmowało zagadnienia ujęte w Szkolnym Programie Profilaktyczno – Wychowawczym, pani aspirant zapoznała słuchaczy z pojęciami i zagadnieniami ściśle związanymi z odpowiedzialnością prawną, czynami karalnymi, obowiązkiem szkolnym i nauki. Wyjaśniła zagadnienie demoralizacji, szacunku funkcjonariusza publicznego (w głównym odniesieniu do pracy nauczyciela), bezpiecznego korzystania z mediów oraz publikowania zdjęć na portalach społecznościowych. Młodzież zadawała pytania na interesujące ich tematy. Mamy nadzieję, że uczniowie wzbogaceni o dodatkową wiedzę, będą unikali sytuacji, które mogą skutkować konfliktem z prawem.

Pedagog, D. Olbrich