Ostatnia wywiadówka

Serdecznie zapraszamy na ostatnią w tym roku wywiadówkę, która odbędzie się 27 maja 2019r. o godzinie 17.00

plan spotkania

  1. przedstawienie procedur BHP – spotkanie z dyrektorem na sali gimnastycznej,
  2. propozycje ocen końcoworocznych,
  3. omówienie spraw związanych z zakończeniem roku szkolnego.